პროკურატურის ცნობით, ხუთი დღის განმავლობაში პროკურორები ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სასწავლო კურსს გადიოდნენ.

კურსი გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ჩატარდა, სადაც განიხილეს დანაშაულის ჩადენის სამართლებრივ და ფსიქოლოგიურ ასპექტები, ასევე, ოჯახური დანაშაულის ანალიზი, ტენდენციები, რეკომენდაციები; გენდერული მოტივის გამოკვეთის პრობლემატიკა და ბავშვის მიმართ ძალადობა ოჯახში.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს ასევე პროკურატურის საშუალო რგოლის მენეჯერებმაც და სამომავლოდ ამ ხასიათის ტრენინგები დაგეგმილია როგორც პროკურორებისთვის, ასევე მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორთა სამსახურის წარმომადგენლებისთვის.