საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას ახლავს ერთი მნიშვნელოვანი საზრუნავი — დაფინანსება. ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი LEAF გთავაზობთ რჩევებს დაფინანსების მოპოვებასთან დაკავშირებით. რჩევებთან ერთად მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მომსახურება, რომლის ფარგლებშიც ცენტრის განათლების კონსულტანტები მათ დაეხმარებიან დაფინანსების მოპოვებაში. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.

1. მოიძიეთ დაფინანსებები უნივერსიტეტის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით

მოიძიეთ ზოგადი ინფორმაცია ნებისმიერი დაფინანსების შესახებ, იქნება ეს კერძო თუ სახელმწიფო. მაგალითად, თუ თქვენ სასწავლებლად მიდიხართ გერმანიაში, ნახავდით რომ ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასტიპენდიო პროგრამაა გამოცხადებული. ასევე შესაძლებელია ცალკე ოლქი ან ქალაქი სთავაზობდეს სტიპენდიებს უცხოელ სტუდენტებს.

ადგილობრივი კომპანიები, ორგანიზაციები, კორპორაციები ხშირად აცხადებენ დაფინანსების პროგრამებს, რომლებიც სამთავრობო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით კონკრეტულ სფეროებს აფინანსებენ.

სახელმწიფო გრანტების შემთხვევაში, აპლიკაციის შევსებისას ყურადღებით წაიკითხეთ მოთხოვნები. ზოგი მათგანი მხოლოდ თავისი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გასცემს დაფინანსებას. თუმცა არსებობს ისეთებიც, სადაც ეს შეზღუდვა არ არსებობს.

შეიტანეთ რაც შეიძლება მეტი განაცხადი დაფინანსებაზე, ეს თქვენს შანსებს ბევრად ზრდის. როგორც წესი, სააპლიკაციო გადასახადი ან საერთოდ არ არის ან ძალიან დაბალია, ასე რომ გირჩევთ დაფინანსების მოპოვების ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოთ.

2. მოიძიეთ დაფინანსებები თქვენი პროგრამიდან გამომდინარე

კიდევ ერთი გზა თქვენთვის სასურველი დაფინანსების მოძიების, უშუალოდ თქვენი მიმართულებისთვის არსებული სტიპენდიების მოძებნაა. არასამთავრობო ორგანიზაციები და კომპანიები ხშირად სთავაზობენ სტუდენტებს დაფინანსების პროგრამებს ისეთ სფეროში როგორიცაა, ბიზნესი, ფინანსები, ინჟინერია, რაც მოგვიანებით დაეხმარება კორპორაციებს განვითარებაში. ამ მხრივ ხელოვნების სფეროც ნამდვილად გამორჩეულია.

მიაქციეთ ყურადღება თუ რა უნივერსიტეტებს მოიცავს დაფინანსების პროგრამა. ზოგჯერ სტიპენდიები მხოლოდ კონკრეტული უნივერისტეტის სტუდენტებზეა გათვლილი, ასე რომ სანამ დაიწყებდეთ აპლიკაციის შევსებას, გაარკვიეთ არის თუ არა თქვენი სასურველი უნივერსიტეტი ამ სიაში.

დაფინასების მოსაპოვებლად აუცილებელია რომ გქონდეთ მაღალი GPA, თქვენი მიმართულებიდან გამომდინარე ხშირად ითხოვენ სამუშაო გამოცდილებას. აპლიკაციის გაგზავნისას მათ უნდა დაინახონ, რომ თქვენ სხვებისგან გამორჩეული ხართ და ღირს თქვენში ინვესტირება.

3. მოიძიეთ დაფინანსება თქვენს უნივერსიტეტში

უნივერსიტეტში ჩაბარების შემდეგაც განაგრძეთ სტიპენდიების მოძიება. დაანახეთ უნივერსიტეტს რომ ღირს თქვენში დამატებითი თანხის გადახდა. თითქმის ყველა უნივერსიტეტი სთავაზობს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს დამატებით დაფინანსებას. ასეთ დროს აპლიკანტთა რიცხვი შეიძლება დაბალი იყოს მაგრამ კონკურენცია მაინც მაღალია, ასე რომ ეცადეთ მაღალი GPA-ს შენარჩუნებას, ჩაერთეთ უნივერსიტეტის გარე აქტივობებშიც. კონკრეტული უნივერსიტეტის სტიპენდიების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ, მათ საიტზე Tuition Fees and Funding-ის გვერდზე გადასვლით. ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენი პროგრამის კოორდინატორს, ადმინისტრატორს და მიიღოთ დაწვრილებითი ინფორმაცია.

უნივერსიტეტები სტუდენტებს ძირითადად ორი სახის დაფინანასებებს სთავაზობენ:

Needs-Based Scholarship — რომლის მოპოვება ხდება თქვენი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. უნივერსიტეტს უნდა წარუდგინოთ საბუთები, სადაც ჩანს რომ თქვენ არ შეგიძლიათ სასწავლებლის გადასახადის სრულად დაფარვა. ასეთ დროს, ძირითადად ითხოვენ საბანკო ამონაწერს, თქვენი ოჯახის საშემოსავლო და საგადასახადო ისტორიას.

Merit-based Scholarship — რომლის მოპოვება ხდება თქვენი აკადემიური მონაცემების მიხედვით. ამაში იგულისხმება, სკოლის ნიშნები/GPA, რეკომენდაციის წერილები, აკადემიური მიღწევები,სკოლის გარე აქტივობები. დაფინანსების ეს პროგრამა შედარებით ხშირად ცხადდება, მაგრამ ამავე დროს მეტად კონკურენტულიც არის.

ასე რომ, განიხილეთ დაფინანსების ყველა შესაძლო პროგრამა. აპლიკაციის შევსებამდე დააკვირდით რამდენად პასუხობს თქვენს მოთხოვნებს და ამავე დროს, აკმაყოფილებთ თუ არა თქვენ მათ კრიტერიუმებს.

LEAF-ის შესახებ

ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი LEAF-ის მოსწავლეების 80%-ზე მეტი მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას იღებს. ცენტრი 2008 წლიდან წარმატებით ეხმარება მსურველებს ინგლისურენოვან საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამებზე საზღვარგარეთ ჩაბარებაში.

LEAF საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციის ICEF-ის მიერ აღიარებული განათლების ცენტრია. ცენტრს მუდმივი კომუნიკაცია აქვს მსოფლიოს უნივერსიტეტებთან და სკოლებთან და ფლობს განახლებად ინფორმაციას საერთაშორისო ტესტებისა და მიღების კრიტერიუმების შესახებ. განათლების ცენტრში მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ, მოემზადონ ისეთი საერთაშორისო ტესტებისთვის, როგორიცაა SAT, TOEFL, IELTS, FCE. ისინი გაივლიან ინგლისური ენის კურსებსაც.