საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გამოთვლით, 2019 წლის I კვარტალში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 1092,7 ლარია.

მათივე ცნობით, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასების ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:

  • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა — 1894,3 ლარი (წლიური ზრდა — 17,8 პროცენტი);
  • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები — 799,0 ლარი (წლიური ზრდა 3,2 პროცენტი);
  • ინფორმაცია და კომუნიკაცია — 1751,8 (წლიური ზრდა 3,9 პროცენტი).

მათივე გამოთვლით, 2019 წლის I კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 876,1 ლარით, ხოლო კაცების — 1294,1 ლარით განისაზღვრა. ხელფასების წლიური ზრდა, შესაბამისად, 58,0 და 22,4 ლარი იყო. საქმიანობის სახეების მიხედვით, კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს.