საქსტატის მონაცემებით, 2018 წელს წინა წელთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტების მოცულობა 8,5 პროცენტით გაიზარდა. ერთ წელში ზრდა 41 077,5 მლნ ლარია.

"მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2018 წელს წინა წელთან შედარებით 4,7 პროცენტით, ხოლო დეფლატორის პროცენტული ცვლილება 3,6 პროცენტით განისაზღვრა", — განმარტავს საქსტატი.

ფოტო: საქსტატი