2018 წლის 30 სექტემბრიდან, მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჩასაბარებლად მისულებს დამატებითი ბილეთები (კითხვები) დახვდებათ.

მიუხედავად ამისა, არ იცვლება ჩასაბარებელი ტესტების რაოდენობა. გამოცდაზე, მართვის მოწმობის აღების მსურველს, წინასწარ განსაზღვრული ბილეთებიდან, კვლავ შემთხვევით შერჩეული 30 ტესტი შეხვდება. თუმცა, ამ 30 ტესტში, აქამდე არსებულ საკითხებს ახალი საკითხი — ეკო-მართვის პრინციპები ემატება.

ახალი ტესტები უკვე ხელმისაწვდომია თეორიული გამოცდის სასწავლო-სავარჯიშო საიტზე თეორია.On.ge. ამ საკითხების ცოდნა, ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის აღების მსურველს მოეთხოვება.

თუ თქვენ 30 სექტემბრამდე აპირებთ გამოცდაზე გასვლას, გამოცდის სავარჯიშო გვერდზე, თემების ჩამონათვალში, შეგიძლიათ გამორთოთ თემა ნომრით 32 - ეკო-მართვა. ხოლო თუ 30 სექტემბერს ან უფრო გვიან გადაწყვეტთ გამოცდის ჩაბარებას, ამ ახალი საკითხების სწავლაც მოგიწევთ.

ეკო-მართვაში 51 ახალი ტესტია. ამით, გამოცდის ჩამბარებელი მიიღებს ინფორმაციას იმ პრინციპების და მიდგომების შესახებ, რომელიც ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის ამაღლებას და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებას შეუწყობს ხელს.

ბილეთები ეკო-მართვის შესახებ, უკვე არსებულ ტესტებს დაემატება, საგამოცდო საკითხების ჩანაცვლება არ მოხდება.