განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ სანიკიძე მიიჩნევს, რომ შავი ზღვის უნივერსიტეტისთვის სტუდენტების მიღების შეზღუდვის გადაწყვეტილება კანონიერი იყო.

"[ავტორიზაციის] საბჭომ მაქსიმუმი გაიკეთა, რომ მიეღო კანონიერი გადაწყვეტილება, რომელიც თავის მხრივ ოპტიმალური იქნებოდა უნივერსიტეტისთვის", - განაცხადა სანიკიძემ პრესკონფერენციაზე.

სანიკიძემ აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტის არსებული სტუდენტები ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ სწავლას. შეზღუდვა შეეხებათ აბიტურიენტებს, რომლებმაც წელს შავი ზღვის უნივერსიტეტი აირჩიეს.

მათი ქონებრივი მდგომარეობა რომ შევამოწმოთ, სრულად არის დაყადაღებული უძრავ-მოძრავი ქონება და შპს წილები:

"წელს მათ შევთავაზებთ სხვა ავტორიზებულ დაწესებულებებს, რომ მათ შეუფერხებლად დაიწყონ სასწავლო წელი".

20 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ ავტორიზაციის საბჭომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ავტორიზაცია ექვსი წლის ვადით მიანიჭა; ამავდროულად, საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და უნივერსიტეტს 2019 წლის 20 აგვისტომდე სტუდენტთა ნაკადის მიღება შეუჩერა. უნივერსიტეტი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და უსამართლოს უწოდებს.

"შედეგად, 800-მდე სტუდენტის არჩევანი, ესწავლათ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, იგნორირებულ იქნა, საბჭომ ისინი აიძულა გადანაწილებულიყვნენ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნის სტუდენტების მიღებას, ფაქტობრივად, ორი წლის განმავლობაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით", - ნათქვამია განცხადებაში.

უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით, ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების გაცხადებული მიზეზი ისაა, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს 2013 წელს დაეკისრა საგადასახადო ჯარიმა (ჯარიმის ოდენობა ამჟამად 700 000 ლარია და მისი სამართლიანობის შესახებ მიმდინარეობს სასამართლო დავა). ჯარიმიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტის ქონებას ადევს ყადაღა.

IBSU-ში მიაჩნიათ, რომ საბჭოს პოზიცია არის უსაფუძვლო და უსამართლო შემდეგი მიზეზების გამო:

  • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უძრავი ქონება და სხვა აქტივები მრავალჯერ აღემატება 700 000 ლარს;
  • ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ მიმდინარე წელს 2 მილიონ ლარამდე ამცირებს უნივერსიტეტის შემოსავალს (რაც მრავალფეროვან საგანმანათლებლო მიზნებს მოემსახურებოდა).