მედიის განვითარების ფონდის კვლევის მიხედვით, იმედმა 2 449 383 ლარის საბიუჯეტო რეკლამაზე გააფორმა ხელშეკრულება, რუსთავი 2-მა ხუთჯერ ნაკლებ თანხაზე - 503 914 ლარის. სულ 2017 წლის 13 ოქტომბრამდე საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ტელევიზიებთან 4 653 136,5 ლარის ხელშეკრულებები გააფორმეს. მათი დიდი ნაწილი - 3 788 721 ლარი ნაციონალური და შერეული დაფარვის ტელევიზიებზე მოდის, დარჩენილი - 864 416,5 ლარი კი რეგიონულ მაუწყებლებზე.

ფოტო: ფოტო კვლევიდან / MDF

როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, იმედის საბიუჯეტო კონტრაქტების ღირებულება 2015 წელთან შედარებით 2017 წელს გაორმაგდა, 2016 წელთან შედარებით კი თითქმის გასამმაგდა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შემთხვევაში კი პირიქით: 2015 წელთან შედარებით 2017 წელს ტელეკომპანიაში საბიუჯეტო რეკლამის განთავსებაზე აფორმებული კონტრაქტების ღირებულება ოთხჯერ შემცირდა, 2016 წელთან შედარებით კი თითქმის სამჯერ.