რა ხდება: ვენეციის კომისია საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს კატეგორიულ რეკომენდაციას, არ მიიღონ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი.

  • დასკვნაში, რომელიც გუშინ, 21 მაისს, დღის ბოლოს გასაჯაროვდა წერია, რომ მის ფუნდამენტური ხარვეზებს ექნება მნიშვნელოვანი უარყოფითი შედეგები შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებზე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებებზე, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლებასა და დისკრიმინაციის აღკვეთაზე.

დეტალები: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თხოვნით, ვენეციის კომისიამ გადაუდებელი პროცედურით შეაფასა საქართველოს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ.

  • ვენეციის კომისია წუხს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ დაელოდა მის აზრს კანონის მიღებამდე, მიუხედავად საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის და ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოწოდებისა.
  • დასკვნაში წერია, რომ ეს კანონი საკამათო აღმოჩნდა ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, რომელსაც, რეალურად, დისკუსიაში ჩართვის საშუალება არ მიეცა.

დოკუმენტის მიხედვით, ვენეციის კომისიამ გააანალიზა კანონის შესაბამისობა მოქმედ საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტებთან და ასკვნის, რომ კანონით დადგენილი შეზღუდვები გამოხატვის თავისუფლების, გაერთიანების თავისუფლებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან შეუთავსებელია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან.

  • კომისია აღნიშნავს, რომ კანონის მიხედვით, უცხო სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებელ სუბიექტად მიჩნევას სერიოზული შედეგები აქვს, რადგან ეს ძირს უთხრის როგორც სამიზნე ორგანიზაციების ფინანსურ სტაბილურობასა და სანდოობას, ასევე მათ საქმიანობასაც.
  • ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონი მოახდენს კრიტიკული მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სტიგმატიზებას, დგება მათი გაჩუმებისა და საბოლოოდ, ლიკვიდაციის რისკი. ეს კი უარყოფითად იმოქმედებს ღია საჯარო დებატებზე, პლურალიზმსა და დემოკრატიაზე.

ვენეციის კომისია აძლევს მტკიცე რეკომენდაციას საქართველოს ხელისუფლებას, უარი თქვას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ონლაინ მედიისა და უცხოური მხარდაჭერის მიმღები მაუწყებლების რეგისტრაციასა და ადმინისტრაციულ ჯარიმებზე.

ასევე, კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა უკვე შეიცავს დებულებებს, რომლებიც კანონით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს ავალდებულებს დარეგისტრირდნენ და წარადგინონ ანგარიში, მათ შორის, მათი დაფინანსების წყაროების შესახებ.

მათი განცხადებით, თუ არსებული დებულებები არასაკმარისია, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს უკვე არსებულ კანონებში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტებით.