სხვა ქვეყნების მსგავსად, საქართველოში ენერგეტიკული სიღარიბე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. ამ პრობლემას არაერთი რამ შეიძლება იწვევდეს, ჩვენს ქვეყანაში კი მათგან ყველაზე მწვავე ფაქტორები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და არაენერგოეფექტიანი შენობებია. მაღალი ენერგეტიკული დანახარჯები, გაუარესებული ჯანმრთელობა, განათლება და სოციალური გარიყულობა კი ის ეფექტებია, რაც ენერგეტიკულ სიღარიბეს ახლავს თან.

ენერგეტიკულ სიღარიბეზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ტესტი მოგიმზადეთ, რომელიც, ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებზეც დაგაფიქრებთ.

ტესტი: რა იცი ენერგეტიკულ სიღარიბეზე?

ტესტის დაწყება

1 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეესაბამება ენერგეტიკულ სიღარიბეს?

Viktor Kiryanov 

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

2 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელი უკავშირდება ყველაზე ნაკლებად ენერგეტიკულ სიღარიბეს?

Priscilla Du Preez via Unsplash

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

3 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რა აერთიანებს პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებს?

Pavel Neznanov via Unsplash

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

4 / 10 რომელ წელს დააწესა საქართველომ შენობების ენერგოეფექტიანობის მინიმალური მოთხოვნები?

Gerhard Reus via Unsplash

Giphy

Giphy

GIphy

Giphy

5 / 10 რა გავლენას ახდენს ენერგეტიკული სიღარიბე მოსახლეობაზე?

Social Europe

giphy

Giphy

GIphy

GIphy

6 / 10 საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი გათბობისთვის ტრადიციულ, არაეფექტიან ღუმელებს იყენებს. რატომაა ეს პრაქტიკა საზიანო?

Robin Canfield via Unsplash

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

7 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ უკავშირდება ენერგეტიკულ სიღარიბეს?

Kelly Sikkema via Unsplash

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

8 / 10 რატომაა ენერგიის არაეფექტიანი გამოყენება კლიმატისთვის საზიანო?

Li-an Lim via Unsplash

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

9 / 10 ადგილობრივი ენერგეტიკული წყაროებიდან რომელი ჭარბობს საქართველოში?

Timothy Eberly via Unsplash

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

10 / 10 რას აკეთებს საქართველო ენერგეტიკული სიღარიბის შესამცირებლად?

EU Neighbours East

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...