საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ საქმის წარმოება შეწყვიტა. კომისიამ მიიჩნია, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ, რეკლამა სოციალური რეკლამის სტატუსით სწორად განთავსდა.

ამ გადაწყვეტილებით, კომისიამ არ დააკმაყოფილა რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების საჩივარი. პარტიებს მიაჩნდათ, რომ მსგავსი რეკლამებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი კარგავს მიუკერძოებელი, პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი მაუწყებლის სტატუსს.

პარტიებში აღნიშნავდნენ, რომ კანონდარღვევა შემდეგი გარემოებების გამო იკვეთება:

  • რეკლამა შინაარსით არის პოლიტიკური გუნდის იდეების გაჟღერება;
  • რეკლამის შინაარსიდან არ იკვეთება არც საქველმოქმედო, არც მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზანი;
  • პრეზიდენტის არჩევის წესის გარდა, საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის სხვა უმნიშვნელოვანეს დამახასიათებელ კრიტერიუმზე რეკლამაში “შეგნებული დუმილია”, რითაც მაყურებელი/საზოგადოება ხდება არაკეთილსინდისიერი მოპყრობის მსხვერპლი. ის შეყავთ შეცდომაში.

"მითითებული გარემოებები ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლებას სურს ზეგავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე მისი ინტერესების სასარგებლოდ, რადგან საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში ჩატარებული საყოველთაო განხილვისას საზოგადოებრივი აზრი მკაფიოდ ნათლად გამოჩნდა (ანუ არ არსებობს ცალსახა კონსენსუსი) პრეზიდენტის არჩევის წესზე," - აღნიშნული იყო საჩივარში.