ეპოქაში, რომელშიც ინფორმაცია სინათლის სიჩქარით ვრცელდება, ხოლო დეზინფორმაციას შეუძლია, საზოგადოებას ტყის ხანძარივით მოედოს, გეოლოკაციის ცოდნა მძლავრი იარაღია. დედამიწის ზედაპირზე ობიექტების განლაგების, მათი ისტორიის მარტივად გაგება და ინტერპრეტირება ინფორმაციის ავთენტურობის დასადგენად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს გეოლოკაციის უნარები, მით უფრო სუსტია აქტორი, რომელიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს.

გინდა იყო სასარგებლო მოქალაქე, რომელიც ციფრულ სამყაროში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად მუდმივად მზადაა? შეავსე ქვიზი და შეაფასე შენი გეოლოკაციის უნარი!

ქვიზი: გაქვს თუ არა გეოლოკაციის უნარები?

ტესტის დაწყება

1 / 8 მოდი, ჯერ ამას გკითხავ, საერთოდ თუ იცი, რა არის გეოლოკაცია?

Giphy

giphy

giphy

giphy

giphy

2 / 8 შემდეგი შეკითხვა: ჩამოთვლილთაგან, რომელი აპლიკაცია არ გამოგადგება გეოლოკაციის მიზნით?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

3 / 8 მოდი, გავართულოთ... რა ეწოდება მოწყობილობის ადგილმდებარეობის დადგენას ახლომდებარე ანძების ანალიზის მეშვეობით?

giphy

giphy

giphy

giphy

giphy

4 / 8 და ის მაინც თუ იცი, რა არის ლიდარი?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

5 / 8 ახლა კი ნამდვილად ჩაგჭრი... თუ იცი, რომელი ტექნოლოგია იყენებს რადიოსიხშირულ იდენტიფიკაციას ობიექტისათვის რეალურ დროში თვალყურის სადევნებლად?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

6 / 8 კარგი, ერთი რთულიც და შემდეგ გავამარტივებ... როგორ იშიფრება IPS?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

7 / 8 როგორც შეგპირდი, ახლა შედარებით გავამარტივებ... რას ვერ იზამ Google Earth-ით?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

8 / 8 ბოლოს კი ზოგად ცოდნას შევამოწმებთ... თუ იცი, რომელ ქალაქზე გადის ნულოვანი მერიდიანი?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...

მასალა შექმნილია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია EU4IM-ის ბენეფიციარი On.ge. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.