მოკლედ: პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს მხარი დაუჭირა და ამით საზოგადოებრივი მაუწყებლების (პირველი არხი, აჭარის ტელევიზია და რადიო) დაფინანსების წესიც შეცვალა.

  • კანონში განახლებული ნორმები 2026 წლის პირველი იანვრიდან შევა ძალაში.
  • პარლამენტმა გადაწყვეტილება 82 ხმით მიიღო.

რა ხდებოდა ცვლილებამდე: ცვლილებები მაუწყებლის დაფინანსების არსებულ წესს ეხება, რომლის თანახმად,

  • უქმდება კანონით განსაზღვრული მაუწყებლის დაფინანსების ნორმა, რომელიც მაუწყებლის დაფინანსებას მთლიანი შიდა პროდუქტის არანაკლებ 0,14%-ს ითვალისწინებდა.

///

რა შეიცვლება: საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების ახალი ფორმულის მიხედვით,

  • 2026 წლიდან მაუწყებლის დაფინანსება სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დასაქმებულ პირთა მონაცემებზე დაყრდნობით გამოითვლება.

დეტალები: საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაფინანსდება წინა წლის დასაქმებულ ფიზიკურ პირთა რაოდენობისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ბიუჯეტის დაფინანსების კოეფიციენტის — 64 ლარის ნამრავლის შედეგად მიღებული თანხის მოცულობით, მაგრამ არანაკლებ წინა წელს დამტკიცებული ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნების ოდენობისა.

  • ამასთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის დაფინანსების ოდენობის შემცირება მხოლოდ სამეურვეო საბჭოს თანხმობით იქნება შესაძლებელი.

გარდამავალი დებულებები: პროექტით განისაზღვრა გარდამავალი დებულებები 2024-2025 წლებისთვის, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2024 - 2025 წლებისთვის წინა წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მთლიანი ასიგნების ოდენობით დაფინანსდებას გულისხმობს.

ბოლო ხაზი: მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვა დაიწყო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა "დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხეზე" განაცხადა.

ასევე იხილეთ: პროდიუსერი: "გვითხრეს, რომ რამდენიმე გადაცემა იხურება" — რა ხდება პირველ არხზე