მოკლედ: თბილისის მერიის მიხედვით, სამგორის რაიონში 20-ზე მეტი დაუსრულებელი შენობის დემონტაჟის მიზეზია, რომ შენობებს სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ მიწებზე აშენებდნენ.

  • მერია: "გვინდა, ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ ბოლო პერიოდში სისტემური ხასიათი მიიღო სახელმწიფო მიწების უკანონოდ დაკავების შემთხვევებმა და მასზე უნებართვოდ სხვადასხვა ფუნქციის შენობების აშენებამ, რომელიც ხორციელდება ორგანიზებული ჯგუფების მიერ, კანონის სრული დარღვევით, ფინანსური სარგებლის მისაღებად."

ბოლო ხაზი: თბილისის მერია მოუწოდებს მოქალაქეებს, თავი შეიკავონ უკანონო ქმედებებისგან, არ შევიდნენ არაკეთილსინდისიერ გარიგებებში თაღლითურ ჯგუფებთან, რომელიც ჰპირდებიან მათ სახელმწიფო მიწების დაკანონებას, რათა არ მიიღონ ფინანსური ზარალი.