მოკლედ: "საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს" (*TI) მიხედვით, პარტია ქართული ოცნების დეპუტატმა, ირმა ზავრადაშვილმა, 2023 წელს შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში არ გაასაჯაროვა 3 უძრავი ქონება და აღებული ხელფასი, ასევე არასრულყოფილად ასახა ინფორმაცია მეუღლის სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ.

  • დეპუტატის დეკლარაციაში მითითებულია, რომ მისი მეუღლე არჩილ ჩხარტიშვილი მუშაობს სახელმწიფო კანცელარიაში, პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად.

რა დარღვევებზე მიუთითებს ზავრადაშვილს ორგანიზაცია:

დარღვევა I: ირმა ზავრადაშვილმა დეკლარაციაში არ ასახა

  • მის საკუთრებაში არსებული სასტუმროს ნომერი დაბა ბაკურიანში (36.5 კვ.მ);
  • ასევე, მეუღლის, არჩილ ჩხარტიშვილის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ;
  • მიწის ნაკვეთი მცხეთაში, 135.40 კვ.მ ფართის შენობა ნაგებობით;
  • და თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე — 123.20 კვ.მ. ფართის ბინა.

დარღვევა II: ზავრადაშვილმა დეკლარაციაში არ მიუთითა თანამდებობაზე მის მიერ 2022 წლის განმავლობაში მიღებული შრომის ანაზღაურება, ხელფასი.

  • "საინტერესოა, რომ ხელფასის შესახებ ინფორმაცია მან არც 2022 წელს წარდგენილ დეკლარაციაში გაასაჯაროვა", — აღნიშნავს TI.

დარღვევა III: ირმა ზავრადაშვილმა დეკლარაციაში სრულყოფილად არ მიუთითა ინფორმაცია მეუღლის სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ.

  • კერძოდ, დეკლარაციაში არ არის ასახული, რომ არჩილ ჩხარტიშვილი 2.56%-იან წილს ფლობს კომპანიაში შპს მშენებელი-96.
  • საინტერესოა, რომ დეკლარაციის მიხედვით, ჩხარტიშვილი დასაქმებულია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად.
  • კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონით, არჩილ ჩხარტიშვილს ეკრძალება სამეწარმეო საქმიანობაში უშუალო ჩართულობა (წილის მართვა).
  • კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, ჩხარტიშვილს მის მფლობელობაში არსებული ბიზნეს-წილები მართვის უფლებით მესამე პირისთვის უნდა გადაეცა.

ბოლო ხაზი: "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" მიმართავს ანტიკორუფციულ ბიუროს, შეისწავლოს ირმა ზავრადაშვილის დეკლარაციაში გამოვლენილი დარღვევები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება.