პარლამენტმა 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტი 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზეა გათვლილი. იზრდება თითქმის ყველა მხარჯავი უწყების დაფინანსება.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ბიუჯეტი ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტია.

 • ძალოვანი უწყებები, სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები ბიუჯეტიდან ფინანსდება.

ბიუჯეტი ყველა სახის გადასახადიდან უფრო მეტი შემოსავლის მიღებას ითვალისწინებს მათ შორის:

 • დღგ-დან — 6,670 მილიარდის;
 • საშემოსავლოდან — 5,140 მილიარდის;
 • აქციზიდან — 2,100 მილიარდის;
 • მოგების გადასახადიდან — 2 მილიარდის;
 • იმპორტის გადასახადიდან — 130 მილიონის.
 • გადასახადების ჯამში 1,817 მილიარდით მეტის, 16,290 მილიარდის მიღებაა დაგეგმილი.

გეგმის თანახმად, ყველაზე მეტი — 6,858 მილიარდი ლარი ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროზე დაიხარჯება.

 • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე — 3,331 მილიარდი ლარი;
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროზე — 2,031 მილიარდი;
 • თავდაცვის სამინისტროზე — 1,260 მილიარდი;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროზე — 1,106 მილიარდი.

70 წლამდე პენსიონერთა ასაკობრივი პენსია 35 ლარით 295 ლარამდე იზრდება.

 • 70 წელს მიღწეულსა და უფროსი ასაკის პირებისთვის 65 ლარით, 365 ლარამდე;
 • მაღალმთიან რეგიონში ორივე შემთხვევაში 20%-იანი დანამატი ნარჩუნდება.

გაზრდილია სხვა სოციალური ხარჯებიც. სოციალურად დაუცველ ოჯახში მყოფი ბავშვის დაფინანსება 150-დან 200 ლარამდე.

 • დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება 1000-დან 2000 ლარამდე;
 • იზრდება სკოლის პედაგოგების, პოლიციელთა და მახედროეის ხელფასებიც.