ბათუმის მერიამ ქალაქში მეჩეთის მშენებლობის უფლება არ გასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას და ბრძანების ასლს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ავრცელებს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 5 მაისს გამოცემული ბრძანებით ირკვევა, რომ ბათუმის მერიამ გადაწყვეტილება დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხთა კომისიის დასკვნაზე დაყრდნობით მიიღო.

"ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ სამშენებლო მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს საცხოვრებელ ზონა 6-ს," - აღნიშნულია ბრძანებაში.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების მიხედვით, საცხოვრებელი ზონა 6 არის მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (განაშენიანების დომინირებული სახეობა – საცხოვრებელი სახლები).

მუსლიმი თემი აჭარაში მეჩეთის აშენებას წლებია ითხოვს. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) ინფორმაციით, 2016 წლის 7 სექტემბერს, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა მეჩეთის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთი შეისყიდა. ორგანიზაციის ცნობით, ბათუმში ახალი მეჩეთისთვის მიწის გამოყოფის თხოვნით, 2016 წლის თებერვალში მუსლიმმა მრევლმა 12 000 ხელმოწერა შეაგროვა და ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართა.