საქართველოში ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მომზადებული ახალი კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა, ანუ 59% NATO-ში გაწევრიანების მომხრეა და მათი მთავარი მოტივაცია უსაფრთხოებაა.

რაც შეეხება, სამხედრო ნეიტალიტეტის გამოცხადებას, მისი მომხრე გამოკითხულთა 21%-ია, ხოლო რუსეთის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშერკულების ორგანიზაციაში გაწევრიანებას მხარს 9% უჭერს.

ფოტო: Zinc Network

რესპონდენტების 59%-ს, ვინც გაწევრიანებაზე დადებითად უპასუხა, დაუსვეს კითხვა, რა არის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს NATO-ში? მათ მაქსიმუმ სამი პასუხის არჩევა შეეძლოთ. პასუხები ასე გადანაწილდა:

  • ეს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას მოუტანს — 70%;
  • ეს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას გააძლიერებს — 29%;
  • ეს საქართველოს რუსეთისგან დაიცავს — 27%;
  • ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს — 26%;
  • ეს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს გააძლიერებს — 25%;
  • ეს ხელს შეუწყობს NATO-ს წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას — 23%;
  • NATO საქართველოში სამხედრო ბაზას განათავსებს — 3%;
  • საქართველოს ადგილი ბუნებრივად დასავლეთშია — 3%.

ფოტო: Zinc Network

კვლევის მიხედვით, სამხედრო ნეიტრალიტეტის გამოცხადების მსურველების უმრავლესობას რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესების ეშინია.

მასალა მომზადებულია პროექტის – საქართველოში ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში. გამოკითხვას Zinc Network-ის დაკვეთითა და USAID-ის ფინანსური დახმარებით CRRC საქართველო ახორციელებს. კვლევაში გამოთქმული შეხედულებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის ან აშშ მთავრობის შეხედულებებს.

CRRC საქართველომ ჩაატარა 3 024 პირისპირ ინტერვიუ ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე (მეთოდოლოგია: CAPI, გამოპასუხება: 33%). გამოკითხვა განხორციელდა 2021 წლის 16 ნოემბრიდან 14 დეკემბრამდე, შესაბამისად, შედეგები ასახავს საზოგადოებრივ განწყობებს უკრაინაში ომამდე.

გამოკითხვის შედეგები წარმომადგენლობითია საქართველოს მთლიანი მოსახლეობისთვის, ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. ასევე, წარმომადგენლობითია ცალკეულად თბილისის, ურბანული და სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის. ცდომილების საშუალო ზღვარი: +-1.7% (იცვლება სხვადასხვა კითხვის მიხედვით).

ზოგ შემთხვევაში, პასუხების ჯამი შესაძლოა არ იყოს 100%, დამრგვალების გამო. "უარი პასუხზე" არცერთ შემთხვევაში აღემატება 1%ს, ამიტომ მოხდა "არ ვიცი" და "უარი პასუხზე" დაჯამება.