პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. მომხრე იყო 83 დეპუტატი, წინააღმდეგი — 6. კანონპროექტი კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილებებს შორის დავის საკითხს ეხება.

პროექტის თანახმად, შესაბამისი ორგანოს უფლებამოსილების შესახებ კონსტიტუციური სარჩელის შეტანის უფლება აქვს სხვა კონსტიტუციურ ორგანოს, თუ ის მიიჩნევს, რომ მიღებულმა სამართლებრივმა აქტმა ან განხორციელებულმა მოქმედებამ ან უმოქმედობამ სრულად ან ნაწილობრივ ხელყო მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება.

კონსტიტუციური სარჩელის შეტანის უფლება აქვს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობას, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, გენერალურ პროკურორს, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს, გენერალურ აუდიტორს, საქართველოს სახალხო დამცველს, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს წარმომადგენლობით ან აღმასრულებელ ორგანოს.

აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნება პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. ინფორმაცია პარტიამ 15 მარტს, პარლამენტში პრეზიდენტის კრიტიკული გამოსვლის შემდეგ გაავრცელა და განაცხადა, რომ გასული თვეების განმავლობაში შედგა არაერთი შეხვედრა მთავრობის წარმომადგენლებსა და სალომე ზურაბიშვილს შორის, სადაც მას არაერთგზის განემარტა კონსტიტუციის შინაარსი, თუმცა, "ოცნების" თქმით, უშედეგოდ.