ჩვენთვის უკვე კარგადაა ცნობილი, რომ სამყაროში ყველაფერი — ცოცხალი თუ არაცოცხალი — ქიმიური ელემენტებისაგან შედგება, ხოლო თუკი ქიმიურ სამყაროში შენც შეგიხედავს და ელემენტების ატომთა ქცევით კანონზომიერებებსაც დაჰკვირვებიხარ, დიდი ალბათობით, ადამიანების ხასიათთან არაერთ პარალელსაც გაავლებდი.

სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტე 118 ელემენტიდან რამდენიმე ამომერჩია. შენ შენივე ხასიათთან ყველაზე მიახლოებული პასუხის ამორჩევა გმართებს, ტესტი კი მიახლოებით გეტყვის, აქედან რომელი ელემენტი იქნებოდი:

ზოგადით დავიწყოთ: რა გაბედნიერებს ყველაზე მეტად?

Giphy

რამდენად სოციალური პიროვნება ხარ?

Giphy

როგორ ფიქრობ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ შენს წრეში?

Gfycat

შენი აზრით, რომელი სამი თვისება გახასიათებს ყველაზე უკეთ?

Tenor

როგორ უმკლავდები უარყოფით ემოციებს?

Giphy

შენი აზრით, რამდენად ტოქსიკური ხარ გარშემომყოფებისათვის?

Gifer

რას ეტყოდი ადამიანებს?

Gifer

ცხოვრებაში რამდენად აქტიური ადამიანი ხარ?

Gifer

არ მოგერიდოს და გულახდილად მითხარი: შენი აზრით, რამდენად განსხვავებული პიროვნება ხარ?

Boing Boing

რამდენად პესიმისტი ხარ?

Giphy

ბოლოს ემოციურ მდგომარეობასაც შევეხოთ: რამდენად სტაბილური ხარ ემოციურად?

Tenor