სკოლების გახსნასთან დაკავშირებით გაეროს ბავშვთს ფონდი მოუწოდებს მთავრობას, ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და სკოლების ადმინისტრაციას, გაატარონ აუცილებელი ზომები, ვირუსის შესამცირებლად. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანია მასწავლებლების ვაქცინაცია, რადგან ის მათ იცავს ინფიცირებისაგან.

UNICEF-ის განცხადებით, ვირუსის შესამცირებლად საჭირო ზომებია საპნის, სუფთა წყლის, საწმენდი და დამცავი საშუალებების უზრუნველყოფა, ასევე სოციალური დისტანციის დაცვა.

გაეროს ბავშვთა ფონდი მიესალმება სასწავლო დაწესებულებების გახსნის გადაწყვეტილებას და აღნიშნავს, რომ სკოლის გარეთ ბავშვებს მეტი საფრთხე ემუქრებათ, ვიდრე სკოლაში ყოფნისას. კერძოდ:

  • სკოლის დახურვა გავლენას ახდენს მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე მათი განვითარების კრიტიკულ ეტაპზე, რაც თითოეულ ბავშვზე, მათ ოჯახზე და მათ ეკონომიკური მდგომარეობაზე შეუქცევად კვალს ტოვებს. ამ ბავშვებიდან ბევრი ვერასდროს დაეწევა სასწავლო პროგრამას.
  • რისკების შემცირების ზომების გამოყენების შემთხვევაში, სკოლები ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოა. უახლესი მტკიცებულებები მოწმობს, რომ სკოლები არ არის COVID—19-ის გამავრცელებელი საზოგადოებაში და COVID—19 არ წარმოადგენს მაღალ რისკს ბავშვებისთვის.
  • სკოლების დახურვას ყველაზე დიდი უარყოფითი გავლენა აქვს ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე, რომლებსაც ნაკლებად აქვთ წვდომა დისტანციურ სწავლებაზე და რომლებიც უფრო მეტად არიან ძალადობის, ჩაგვრის, უგულებელყოფის, ბავშვთა შრომისა და სხვა რისკების წინაშე.

UNICEF სკოლის გახსნის მნიშვნელობაზე აქამდეც საუბრობდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და იუნესკოს რეკომენდაციით, სკოლები უნდა იყოს პირველი, რაც გაიხსნება და ბოლო, რაც დაიხურება.

სკოლების ღიაობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, გაეროს ბავშვთა ფონდსა და იუნესკოს კორონავირუსის დროს სასკოლო სასწავლო პროცესისთვის შემუშავებული აქვთ 8 რეკომენდაცია. მათ შორისაა ვაქცინაცია და უსაფრთხო გარემოც.