ფილოლიგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ ჭილაია გარდაიცალა.

რამაზ ჭილაია წლების განმავლობაში კითხულობდა ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე ჩართული იყო სხვადასხვა პროექტში. იყო რუსთაველის ფონდის
ექსპერტი, ლიტერატურული კონკურსების ჟიურის და რედაქციების წევრი.