მიმდინარე წლის პირველი კვარტალის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში კაცების საშუალო ხელფასი ქალების ანაზღაურებას 450 ლარით აღემატება — ამის შესახებ ცნობილი საქსტატის კვლევიდან ხდება.

ანგარიშიდან ირკვევა, რომ იანვარ-მარტში ქალების საშუალო ხელფასი 1 022,9 ლარი, ხოლო კაცების — 1 473,4 ლარი იყო. ამასთან, ქალების საშუალო ანაზღაურება წლიურად 62,5 ლარით, ხოლო კაცების ხელფასი 49,5 ლარით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს.

ფოტო: საქსტატი

სტატისტიკა აჩვენებს, რომ კაცების ხელფასი ყოველთვის აღემატებოდა ქალების ანაზღაურებას. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავებაა ქალებისა და კაცების უმუშევრობის დონეებს შორის. საქსტატის მიხედვით, უმუშევრად მიიჩნევა ის, ვინც აქტიურად ეძებს სამსახურს და მზად არის დაიწყოს მუშაობა — სამუშაოს მაძიებლები ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობად ითვლებიან. იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო ბაზარზე ქალების აქტიურობის დონე დაბალია, ნაკლებია უმუშევრობის პროცენტული წილიც — 2020 წლის მონაცემებით, ქალებში უმუშევრობის დონე 16,2%, ხოლო კაცებში — 20,2%-ია.

შრომის ბაზარზე ქალების ნაკლები აქტიურობა პირდაპირ ბმაშია ქალთა უფლებებთან, რადგან ქალებს სამსახურის ძიებისას ბევრი წინააღმდეგობის გავლა უწევთ. ასევე, როგორც უკვე აღინიშნა, განსხვავდება მათი ანაზღაურება. გარდა ამისა, საოჯახო საქმეებში მეტწილად ქალები არიან ჩართულები, რაც სამსახურის ძიებისას და კარიერული ზრდის პროცესში კიდევ ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია.


შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 4,4%-ით, ანუ 53,5 ლარით გაიზარდა და 1 256,2 ლარი შეადგინა.