ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი, კრწანისის რაიონში, კალანდაძის ქუჩაზე
წყალმომარაგების სტაბილურობის მიზნით წყალსადენისა და წყალარინების სისტემის
სრულ რეაბილიტაციას ატარებს. სამუშაოების ფარგლებში იცვლება 0,6 კმ-ზე
მეტი სიგრძის წყალმომარაგების მოძველებული ქსელი. ახალ ქსელზე მონტაჟდება
ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები, მოეწყობა საკვანძო ჭები და სახანძრო
ჰიდრანტები.

ამ ეტაპისთვის ჯივიპიმ კალანდაძის ქუჩაზე დაასრულა წყალარინების სისტემის
გასაახლებლად სამუშაოები და აქტიურად აგრძელებს წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაციას. შედეგად, კალანდაძისა და მიმდებარე ქუჩებზე 1000-ზე მეტ აბონენტს
გაუუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი.

კომპანია აღნიშნულ პროექტში 500 000 ლარზე მეტის ინვესტიციას ახორციელებს.
ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აქტიურად აგრძელებს თბილისის სხვადასხვა რაიონში
მნიშვნელოვან სარეაბილიტაციო პროექტებს.