მთავარი არხის დაკვეთით ჩატარებული IPSOS-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 51% ფიქრობს, რომ მოქმედი ხელისუფლების დროს ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაუარესდა. 2%-ის აზრით — მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ასევე, 5% ფიქრობს, რომ იგი მეტნაკლებად გაუმჯობესდა, 12,5%-ისთვის იგივე დარჩა, ხოლო 25%-ის აზრით, მეტნაკლებად გაუარესდა.

ფოტო: კადრი ვიდეოდან / მთავარი არხი

IPSOS-მა კვლევა მთავარი არხის დაკვეთით ჩაატარა. არხის ინფორმაციით, კვლევა 10-18 სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა. საქართველოს მასშტაბით სულ 1500 18+ ასაკის რესპონდენტი, სტრატიფიცირებული შემთხვევით შერჩევით, პირისპირ ინტერვიუს გზით გამოიკითხა. ცდომილების ფარგლები +-2,5%-ია.