2020 წლის II კვარტალში საქართველოში თვიური ხელფასი წინა წელთან შედარებით 2,5 პროცენტით შემცირდა. სტატისტიკა ხელფასების შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. საშუალო თვიურმა ნომინალურმა ხელფასმა 1 150,1 ლარი შეადგინა.

ხელფასების შემცირება შეინიშნებოდა სექტორების უმრავლესობაში. საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:

  • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები — 2 040,9 ლარი (წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემცირდა 14,7 პროცენტით);
  • ინფორმაცია და კომუნიკაცია — 1 932,8 ლარი (გაიზარდა 7 პროცენტით);
  • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები — 1 786,9 ლარი (შემცირდა 6 პროცენტით);
  • მშენებლობა —1 621,4 ლარი (შემცირდა 8.5 პროცენტით).

ფოტო: საქსტატი