საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე წინა წლის მსგავსად, 2020 წლის საშობაო ეპისტოლეშიც ამახვილებს ყურადღებას აბორტის თემაზე და ოჯახებს "შვილთა სიმრავლითა და ნაყოფთა სიუხვეს" უსურვებს.

"მოგვმადლე გული წმინდა და სული წრფელი, გონება ნათელი და შემეცნების სიღრმე, სხეული ჯანსაღი და უვნებელი. გვაშორე მუცლადღებულ ყრმათა კვლა და თვითმკვლელობები. აღადგინე, დალოცე და განამტკიცე საზღვარნი საქართველოისანი, და მას შინა მკვიდრნი დაიცევ "შიმშილისაგან, სრვისა, ძრვისა, ცეცხლისა, მახვილისა, ზედა მოსვლისაგან მტერთასა", სტიქიონთა ვნებისაგან და ყოველი ბოროტი ძალის მანქანებისაგან; დალოცე და განამტკიცე ოჯახები ჩვენი და აკურთხე იგინი შვილთა სიმრავლითა და ნაყოფთა სიუხვითა", — ნათქვამია პატრიარქის ეპისტოლეში.

2019 წლის ეპისტოლეში პატრიარქი ამბობდა, რომ "აბორტით მოწყვეტილ ჩვილთა სისხლი ცას შეჰღაღადებს, უზნეო ცხოვრება ახალგაზრდებს იწირავს".