საქართველოს პარლამენტში ბავშვთა უფლებათა კოდექსს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირეს. კანონპროექტს 86-მა დეპუტატმა მისცა ხმა, ერთი კი წინააღმდეგი იყო.

ბავშვთა უფლებათა კოდექსი იქნება სპეციალური კანონი, რომელიც დაადგენს საკანონმდებლო საფუძვლებს ბავშვთა უფლებების დასაცავად.

ბავშვის უფლებათა კოდექსის პროექტი 15 თავისგან და 95 მუხლისგან შედგება. კოდექსში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული ბავშვების ძალადობისგან დაცვაზე, ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზე, სოციალური დაცვისა და მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებებზე.

საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია, აღმოფხვრას უთანასწორობა, გააძლიეროს ოჯახები და შეუქმნას უსაფრთხო გარემო ბავშვებს. კანონპროექტი სახელმწიფო სტრუქტურებს კოორდინაციისა და ანგარიშვალდებულების პასუხისმგებლობასაც აკისრებს.

ბავშვთა კოდექსში გარდა მთელი რიგი საკითხებისა, ისეთი ჩანაწერებიც გაკეთდა, რომელსაც ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები აკრიტიკებენ. მათ შორისაა:

  • ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ბავშვს სექსუალური განათლების მიღება მშობლის ნებართვით შეეძლება;
  • 18 საათიდან ბავშვების მშობლის თანხლების გარეშე ღამის კლუბში არდაშვება;
  • კანონპროექტში ტერმინი სამშობლოს შეტანა;
  • ოჯახის სურვილის შემთხვევაში ოჯახიდან ბავშვის გაყვანის დროს სასულიერო პირის ჩართულობის შესაძლებლობა.

საქართველოს კანონმდებლობით, ბავშვი არის 18 წლამდე ადამიანი.