შესყიდვების სააგენტომ ის კონსოლიდირებული ტენდერი შეწყვიტა, რომელშიც მხოლოდ ბილაინი მონაწილეობდა. ამ საკითხზე სატენდერო კომისიამ გადაწყვეტილება 7 მარტს მიიღო.

"ტენდერში ერთი მონაწილე მობილური ოპერატორის არსებობა, შეიცავს რისკს იმის თაობაზე, რომ მისი მცირე ტექნიკური შეფერხების შემთხვევაშიც კი შესაძლოა სახელმწიფო სტრუქტურებს შეექმნათ მასობრივი პრობლემა სატელეფონო კავშირის შენარჩუნების კუთხით, რაც თავისთავად, შეუქმნის საფრთხეს მათ ნორმალურ ფუნქციონირებას", — განმარტა კომისიამ.

ამ მომსახურების შესაძენად ტენდერი პირველ მარტს გამოცხადდა, წინადადებების მიღება 6 მარტს დასრულდა.

გასულ წელს გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერშიც მხოლოდ ბილაინი მონაწილეობდა და სატენდერო კომისიამ ეს ტენდერიც შეწყვიტა და განმარტა:

"კომუნიკაციების სფეროს სპეციფიურობიდან, მისი მაღალი მნიშვნელობიდან და უწყვეტი მომსახურების აუცილებლობიდან გამომდინარე, არსებულმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის საჭირო იყო ტენდერში ერთზე მეტი გამარჯვებული მიმწოდებლის არსებობა, რათა ერთ-ერთი მათგანის შეფერხების შემთხვევაში თავიდან ყოფილიყო აცილებული მომსახურების გარეშე დარჩენის რისკი".