თუ დისნეის ერთი ანიმაცია მაინც გინახავთ, გეცოდინებათ, რომ ყველა პერსონაჟს დიდი და მეტყველი თვალები აქვს. სწორედ ამ თვალებში უნდა ამოიკითხოს დიდმა თუ პატარა მაყურებელმა სევდა, სიხარული, მღელვარება თუ ბრაზი.

მოდით, გადავამოწმოთ, რამდენად გულშიჩამწვდომი მზერა აქვთ დისნეის გმირებს და სახის მხოლოდ ერთი ნაწილით თუ შეგიძლიათ მათი ვინაობის დადგენა.

ტესტი: გამოიცანი დისნეის გმირი მხოლოდ თვალებით

ტესტის დაწყება

1 / 12 დავიწყოთ მარტივით: ეს ვისი თვალებია?

2 / 12 ეს თვალები ვის ეკუთვნის?

3 / 12 ეს თვალები არის...

4 / 12 კიდევ ერთი მარტივი კითხვა: ეს თვალები ვისია?

5 / 12 ამ ციმციმა თვალების პატრონია:

6 / 12 ამ თვალებზე რას იტყოდი?

7 / 12 ამ თვალების პატრონია:

8 / 12 ამ თვალების პატრონია:

9 / 12 და ეს არის...

10 / 12 ვისია ეს მზერა?

11 / 12 ეს ვინაა?

12 / 12 და ბოლოს: ეს ვინაა?

იტვირთება...
ერთი წუთით...