საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სესხების გამკაცრების წესი დაამტკიცა. ფიზიკურ პირებს ახალი რეგულაციით სესხის აღება 2019 წლის პირველი იანვრიდან მოუწევთ.

იპოთეკური სესხის მაქსიმალურ ვადად განისაზღვრება 15 წელი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის —10 წელი, სატრანსპორტო სესხის — 6 წელი, სხვა დანარჩენი სესხებისთვის — 4 წელი.

შეზღუდვა ხელფასის ოდენობის მიხედვით

საქართველოს ეროვნული ბანკის ბრძანების მიხედვით, განსაზღვრულია ყოველთვიურად სესხის გადასახდელად განსაზღვრული ზედა ზღვრული თანხები, რომელიც ხელფასიდან გამომდინარე უნდა განსაზღვროს ბანკებმა.

  • თუ თქვენი ხელფასი 1 000 ლარამდეა და სესხიც ლარში გაქვთ, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 25-35 პროცენტი იქნება. 1 000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 250-დან 350 ლარამდე მერყეობს;
  • თუ თქვენი ხელფასი 2 000 ლარამდეა და სესხიც ლარში გაქვთ, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 35-45 პროცენტი იქნება. 2 000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 700-დან 900 ლარამდე მერყეობს;
  • თუ თქვენი ხელფასი 4 000 ლარამდეა და სესხიც ლარში გაქვთ, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 45-55 პროცენტი იქნება. 4 000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 1 800-დან 2 200 ლარამდე მერყეობს;
  • თუ თქვენი ხელფასი 4 000 ლარზე მეტია და სესხიც ლარში გაქვთ, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 50-60 პროცენტი იქნება. 5 000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 2 500-დან 3 000 ლარამდე მერყეობს.