ჩვენი სახეობის წარმოშობის წყაროდ უკვე დიდი ხანია აღმოსავლეთ აფრიკაში, 300 000 წლის წინათ არსებული ერთი კონკრეტული პოპულაცია ითვლება, თუმცა ანგარიშგასაწევი მეცნიერები თვლიან, რომ დროა, ეს მოცემულობა გადაიხედოს. ისინი ვარაუდობენ, რომ ადამიანებისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები არა აფრიკის ერთ კონკრეტულ რეგიონში, არამედ მოზაიკურად, აფრიკის მთელი კონტინენტის მასშტაბით გაჩნდა.

"დღემდე ფართოდაა გავრცელებული ადამიანის ერთი, მეტ-ნაკლებად იზოლირებული პოპულაციიდან წარმოშობის თეორია, თუმცა ეს ისტორიის ზედმეტად გამარტივებაა", - ამბობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის არქეოლოგი და კვლევის ავტორი ელეანორ სკერი.

აღმოჩნდა, რომ თანამედროვე ადამიანის მთავარი ნიშან-თვისებები, ტვინის სფერული ფორმა, გამოწეული ნიკაპი და პატარა სახე არა ერთ, არამედ ერთმანეთისგან იზოლირებულ სხვადასხვა პოპულაციებში ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა.

თავის ქალები მარცხნიდან მარჯვნივ: ჰომო ნეადერტალის, Homo antecessor, ჰომო საპიენსი და ჰომო ერექტუსი

ფოტო: Creativemarc / Getty Images

ბოლოდროინდელი ანალიზის თანახმად, ადამიანური მახასიათებლების მქონე პოპულაციები ათასწლეულების განმავლობაში იყვნენ ერთმანეთისგან გაყოფილი მდინარეებით, მთებითა თუ უდაბნოებით, კლიმატური ცვლილებების შემთხვევაში კი ისევ იკვეთებოდნენ.

"ბუნებრივმა წინააღმდეგობებმა გამოიწვია მიგრაცია, რაც თავის მხრივ მსგავს ჯგუფებს შორის კონტაქტის შესაძლებლობას ზრდიდა. პოპულაციები ერთმანეთში ირეოდნენ, მოგვიანებით კი ისევ ცალკევდებოდნენ", - ამბობს სკერი.

ეს თეორია ტერიტორიულად დაშორებულ ადგილებში მსგავსი იარაღების, მორთულობებისა და ჭურჭლის აღმოჩენითაც დასტურდება. გარდა ამისა, სავარაუდოდ, მომავალში ადამიანის წინაპრების კატეგორიზაციაც ბევრად უფრო მრავალფეროვანი გახდება. დაახლოებით 200 000-400 000 წლის წინ ჩვენი წინაპრები ბევრად უფრო პრიმიტიული ადამიანური სახეობების გვერდით ცხოვრობდნენ, რომელთაც ჰომო ნალედის უწოდებენ (გავრცელების არეალი - სამხრეთ აფრიკა), არსებობდნენ შედარებით დიდტვინიანი ჰომინიდებიც, სახელად ჰომო ჰეიდელბერგენზისი (ცენტრალური აფრიკა) და კიდევ უამრავი სახეობა, რომელთა აღმოჩენა ჯერჯერობით ვერ შევძელით.