პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თანამდებობა ფეისბუქპოსტით დატოვა. საქართველოს კანონმდელობით პრემიერის გადადგომის შემდეგ თანამდებობაზე დარჩენილი მინისტრები მოვალეობის შემსრულებლად ითვლებიან.

საქართველოს კონსტიტუციის 79-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, პრემიერ-მინისტრის გადადგომა იწვევს მთავრობის სხვა წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტასაც. მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა 7 დღის ვადაში უნდა წამოაყენოს.

პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ასევე 7 დღის ვადაში უნდა შეარჩიოს მინისტრთა კანდიდატურები და საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა, ნდობის მისაღებად.

მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად წარდგენილი უნდა იყოს სამთავრობო პროგრამა.

მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს პრემიერ-მინისტრი, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა ასევე 2 დღის ვადაში უნდა დანიშნოს მთავრობის სხვა წევრები. თუ პრეზიდენტი აღნიშნულ ვადაში არ გამოსცემს სამართლებრივ აქტს პრემიერ-მინისტრის დანიშვნის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრი დანიშნულად ჩაითვლება.

მასალა მომზადდა გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომისას და განახლდა მორიგი პრემიერის გადადგომის შემდეგ.