რა ხდება: დღეს, 2023 წლის 5 დეკემბერს, პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა კანონპროექტი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ.

  • პარლამენტის ცნობით, კანონპროექტის ერთ-ერთი ძირითად არსს წარმოადგენს, კანონით დამკვიდრდეს ახალი, გენდერულად ნეიტრალური ტერმინი — მეანი-ექთანი.

დეტალები: საკანონმდებლო ცვლილება მოითხოვს, წოდება "ბებიაქალი" ჩანაცვლდეს "მეანი-ექთნით" და ადგენს პროფესიული საქმიანობის განვითარებისა და რეგულირების წესებს:

  • ექთნებისა და მეანი-ექთნების რეგისტრაციისა და სერტიფიცირებისათვის შეიქმნება ექთნებისა და მეანი-ექთნების ავტორიზაციის ელექტრონული რეესტრი.
  • რეესტრში ავტორიზაცია იქნება ყველა ექთნისა და მეანი-ექთნის საქმიანობის დაწყებისა და გაგრძელების პირობა.
  • ხოლო საექთნო და მეანი-ექთნის საბაკალავრო კურსდამთავრებულ პირებს რეგისტრირებული ექთნის და მეანი-ექთნის წოდების მოპოვებისთვის სარეგისტრაციო გამოცდის ჩაბარების ვალდებულება 2030 წლის 1 იანვრიდან ექნებათ.

ბოლო ხაზი: მომხსენებლის განცხადებით, კანონის სრულად ამოქმედებისათვის კანონპროექტით გაწერილი ვადები ოპტიმალურია და იმედოვნებენ, რომ პროცესები არ შეფერხდება და ექთნებისა და მეანი-ექთნების რეგისტრაცია განსაზღვრულ ვადებში დაიწყება.