1 ნოემბერს, თიბისიმ შიდა ტექ-გუნდისთვის კომპანიაში კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლებისა და გაუმჯობესების მიზნით, წლის პირველი Capture the Flag გამართა. ღონისძიება კიბერუსაფრთხოებასთან ეფექტურად ბრძოლისა და თანამშრომლებში ცნობიერების ამაღლებას ემსახურებოდა. თიბისის ჯგუფთან ერთად მონაწილეობდნენ ფეიმის, თინეთისა და სფეისის გუნდის წარმომადგენლები. ღონისძიება ჰიბრიდულ ფორმატში მიმდინარეობდა, მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ როგორც ონლაინ ისე ადგილზე ჩართულიყვნენ.

ფოტო: თიბისი

რა არის Capture the Flag ?

კიბერუსაფრთხოებაში CFT შეიძლება განიმარტოს როგორც ციფრული ორდროშობანა. ღონისძიების მიმდინარეობისას მონაწილეებს სხვადასხვა ტიპის ამოცანები აქვთ, რომლებიც უნდა ამოხსნან/დაჰაკონ გარკვეულ დროში. აღნიშნული ღონისძიება მონაწილეებს ხელს უწყობს აიმაღლონ კვალიფიკაცია კიბერუსაფრთხოების სფეროში, მიიღონ ეფექტური გამოცდილება და გაიუმჯობესონ უნარები.

ფოტო: თიბისი

"ჩვენი თავდაპირველი მიზანი იყო კიბერუსაფრთხოების კუთხით ცნობიერების ამაღლება. კიბერუსაფრთხოების დანაშაულები ყოველდღე მატულობს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია კომპანიაც დაცული იყოს მსგავსი ტიპის საფრთხეებისგან. Capture the Flag-ში ჩართული მონაწილეები ძირითადად იყვნენ ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლები, ტესტერები, ტესტერების ავტომატიზაციის ინჟინრები, სისტემური და ქსელის ადმინისტრატორები და.ა.შ" — გუჯა მარკოზაშვილი, თიბისის შეღწევადობის ტესტირების სპეციალისტი

თიბისი, როგორც ტექნოლოგიური კომპანია, მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება კიბერუსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფას და ამაზე აქტიურად მუშაობს. კომპანია არაერთი სახის სისტემას აერთიანებს, რაც თავისთავად გულისხმობს ტექნოლოგიურ მრავალფეროვნებას. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის ღონისძიებები თანამშრომლებს დაეხმარება იყვნენ მეტად პროდუქტიულები და აქტიურად ჩაერთონ ყოველდღიურ საქმიანობაში.