ინფორმაციულ ეპოქაში აუდიტორიის მოტყუებას ბევრი აქტორი ცდილობს. საზოგადოების შეცდომაში შესაყვანად სხვადასხვა მეთოდს მიმართავენ. უნდა ვიცოდეთ ამ მეთოდებისა და მათ მიღმა არსებული მიზნების შესახებ.

ყალბი ინფორმაციის გასავრცელებლად აქტორები ყველა სოციალურ ქსელსა და შესაძლებლობას იყენებენ. თუმცა გავრცელებული მასალების შინაარსი, მიზანი და ფორმა ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ამ ინფოგრაფიკაში წარმოგიდგენთ ყალბი ამბების 10 ყველაზე გავრცელებულ ფორმას, რომელიც სამომავლოდ მათ იდენტიფიცირებასა და კლასიფიკაციაში დაგეხმარებათ.

წყაროები: Eavi.eu, MDF

ფოტო: ნატალია ავალიანი, ხატია თორდუა

მასალა შექმნილია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია EU4IM-ის ბენეფიციარი On.ge. სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.