მეცნიერებმა ელექტრონულ მოწყობილობებში დეფექტის დასაფიქსირებელი ტექნოლოგიის გამოყენებით ახალი მიკროსკოპი შექმნეს, რომლითაც ტვინზე დეტალურად დაკვირვებაა შესაძლებელი. ExA-SPIM-ის სახელით ცნობილი აპარატი ამ ორგანოს სტრუქტურებისა და ნევროლოგიური ფუნქციების უკეთ შესწავლის საშუალებას გვაძლევს.

დღესდღეობით ბიოლოგიური ქსოვილების დამუშავების, მარკირებისა და ფლუორესცენციური მიკროსკოპიის განვითარება უჯრედებსა და ქსოვილებზე თითქმის მოლეკულურ დონეზე დაკვირვებას ხდის შესაძლებელს. ეს მრავალ აღმოჩენას უძღვის წინ, მათ შორის ნეირომეცნიერებაში, სადაც სამგანზომილებიანი ნიმუშების შესასწავლად ფართო ხედვის მქონე, მაღალი გარჩევადობის მოწყობილობებია საჭირო.

მნიშვნელოვანია წარმადობაც, რათა გამოსახულებები სწრაფად მოვიპოვოთ და მოკლე დროში უფრო მეტი მონაცემი შევაგროვოთ. სწორედ ასეთია ExA-SPIM, რომელიც ქსოვილის შიდა სტრუქტურებს ლაზერის მეშვეობით აფიქსირებს და მეცნიერებს მათ დანაწევრებას აცილებს თავიდან. ამ გზით ცალკეული ნეირონებიც კი ჩანს, რისი დემონსტრაციაც თაგვის ტვინის მაგალითზე ვიხილეთ.

ახალი მიკროსკოპი სინათლის ორგანზომილებიან სიბრტყეებს იყენებს, რათა ქსოვილები ან უჯრედები გაანათოს და დეტალებში აღბეჭდოს. ExA-SPIM-ში ეს კადრები ერთიანდება, რის შედეგადაც სამგანზომილებიანი გამოსახულება მიიღება. ამან თაგვის მთლიანი ტვინის სკანირება გახადა შესაძლებელი.

როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, ეს აპარატი დეფექტების დასაფიქსირებელ კამერებს შეიცავს, რომლებიც LED ჩიპებში მცირე ნაკლის აღმოსაჩენადაა შექმნილი. მისი მეშვეობით მაღალი გარჩევადობა მიიღწევა.

ავტორთა ნაშრომი Biorxiv-ზეა ხელმისაწვდომი.

თუ სტატიაში განხილული თემა და ზოგადად: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფერო შენთვის საინტერესოა, შემოგვიერთდი ჯგუფში – შემდეგი ჯგუფი.