ინფორმაციას მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის პროფკავშირი ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ლიკა მამაცაშვილი თბილისის ისტორიის მუზეუმის დროებითი გამოფენების ხელმძღვანელი იყო, რომელიც სამსახურიდან 2022 წლის 3 ივნისს გაათავისუფლეს.

  • მამაცაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზად რეორგანიზაცია დასახელდა, თუმცა თავად მიიჩნევდა, რომ კრიტიკული დამოკიდებულების გამო დაითხოვეს.
  • ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც სასამართლომ თეა წულუკიანს დაქვემდებარებული სხვადასხვა უწყებებიდან თანამშრომლის გათავისუფლება უკანონოდ ცნო.
  • პროფკავშირის ინფორმაციით, ეს უკვე მე-11 სასამართლო პროცესია, რომელიც სისტემიდან უკანონოდ და რეპრესიულად გათავისუფლებულმა ადამიანებმა მოიგეს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წინააღმდეგ.

დეტალები: სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია მამაცაშვილის გათავისუფლება და ბათილად ცნო შესაბამისი ბრძანება.

  • ასევე, ეროვნულ მუზეუმს დაეკისრა განაცდურის ანაზღაურება გათავისუფლების დღიდან სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე.
  • ამასთან, ეროვნულ მუზეუმს მამაცაშვილის სასარგებლოდ დაეკისრა კომპენსაციის სახით 1800 ლარის ანაზღაურება.