საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ სახელმწიფო ინსპექტორის ყოფილი ხელმძღვანელის, ლონდა თოლორაიასა და სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: პარლამენტმა ქართული ოცნების ინიცირებული კანონპროექტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ დაჩქარებულად განიხილა და 2021 წლის 30 დეკემბერს დაამტკიცა.

  • დაჩქარებული წესით მიღებული კანონის გამო, 1 მარტს თანამდებობები დატოვეს სახელმწიფო ინსპექტორმა ლონდა თოლორაიამ და მისმა მოადგილეებმა.
  • ლონდა თოლორაიამ ეს გადაწყვეტილება შეაფასა, როგორც შტურმი, რომელიც თავის გადაწყვეტილებებს არასოდეს არავის უთანხმებდა.
  • კანონპროექტის ინიცირებისას სახელმწიფო ინსპექტორი, ლონდა თოლორაია დეკრეტულ შვებულებაში იმყოფებოდა.

დეტალები: კონსტიტუციური სარჩელებით სადავოდ გამხდარი ნორმები ადგენდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა და სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობის გაუქმების წესსა და მის თანმდევ შედეგებს.

  • ინსპექტორის სამსახური გაუქმდა უფლებამოსილების სრული ვადის ამოწურვამდე, თანამდებობებიდან გათავისუფლდნენ სახელმწიფო ინსპექტორი და მისი მოადგილეები.

საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება: აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციის 25-ე მუხლით დაცულ უფლებაში ყოველგვარი ჩარევა, რომელიც დაკავშირებულია კონსტიტუციურ ინსტიტუტებსა და თანამდებობებთან, განსაკუთრებით მკაცრად უნდა შეფასდეს.

  • საკონსტიტუციომ დაადგინა, რომ უფლებამოსილების გარანტირებული ვადით არჩეული სახელმწიფო ინსპექტორისა და მისი მოადგილეების ვადამდე უპირობოდ გათავისუფლება ადეკვატური, ტოლფასი თანამდებობის შეთავაზების ან სამართლიანი კომპენსაციის გადაცემის გარეშე, ვერ აკმაყოფილებდა საჯარო სამსახურის საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების უფლების დაცვის კონსტიტუციურ სტანდარტებს.