ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ მუსლიმი თემისთვის ბათუმში მეჩეთის აშენების უფლების არ მიცემით სახელმწიფო ავლენს დისკრიმინაციულ პოლიტიკას. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო უხეშად არღვევს საქართველოს მოქალაქე მუსლიმების კონსტიტუციურ უფლებებს ჰქონდეთ სალოცავი პირობები და თანასწორად სარგებლობდნენ საკუთრების უფლებით.

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი ეხმაურება კიდევ ერთ გადაწყვეტილება, რომლითაც სოფელ მოხის სადავო ტერიტორია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ორი წლის განმავლობაში, კომისიის საქმიანობა გაუმჭვირვალე იყო.

"კომისიის გადაწყვეტილება სამართლებრივად დაუსაბუთებელია და არ ეყრდნობა საქართველოს კანონმდებლობას. კომისიას არ გააჩნია არც კომპეტენცია და არც უფლებამოსილება, მიანიჭოს კულტურული ძეგლის სტატუსი რაიმე ქონებას. ამასთანავე, თვითმმართველობის ქონების განკარგვის შესახებ გადაწყვეტილებას თავად ამ ქონების მესაკუთრე, ადგილობრივი თვითმმართველობა იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ სხდომის ოქმებში მოხსენიებულია „კომისიის გადაწყვეტილება“, მას სავალდებულო ხასიათი ვერ ექნება და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის შეიძლება იყოს," - აღნიშნავენ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტში.

მათივე შეფასებით, გადაწყვეტილებით ირკვევა, რომ კომისიას არ შეუსწავლია შენობის წარმომავლობა, შესაბამისი ისტორიული დოკუმენტები, არ უმსჯელია პრობლემის მოგვარების სამართლებრივ გზებსა და ისტორიული ნაგებობის კუთვნილების დადგენის საკითხებზე.

მუსლიმი თემი აჭარაში მეჩეთის აშენებას წლებია ითხოვს, თუმცა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერმა 5 მაისს მეჩეთის აშენების უფლება არ გასცა. მის მიერ გამოცემული ბრძანებით ირკვევა, რომ ბათუმის მერიამ გადაწყვეტილება დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხთა კომისიის დასკვნაზე დაყრდნობით მიიღო.

"ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ სამშენებლო მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს საცხოვრებელ ზონა 6-ს," - აღნიშნულია ბრძანებაში.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების მიხედვით, საცხოვრებელი ზონა 6 არის მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა (განაშენიანების დომინირებული სახეობა – საცხოვრებელი სახლები).