მიმდიანრე წლის იანვარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 18%-ით გაიზარდა — ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებას საქსტატი აქვეყნებს.

ანგარიშის მიხედვით, 2022 წლის იანვარში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, ვაჭრობა, სასტუმროები და რესტორნები, ხელოვნება, გართობა და დასვენება, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა და სამთომოპოვებითი მრეწველობა. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის, ასევე ინფორმაციისა და კომუნიკაციის დარგებში.

საქსტატის ანგარიშში მითითებულია, რომ იანვარში საქონლის ექსპორტი 47,6%-ით, ხოლო იმპორტი 38,7%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 41,2%-ით არის გაზრდილი.

მიმდინარე წლის იანვარში ახლადრეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა წლიურად 14,1%-ით, 3 235-მდე გაიზარდა. ამავე პერიოდში დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვამ 39,8%-ით 8,4 მილიარდ ლარამდე მოიმატა.

ეკონომიკური ზრდის ანგარიში ქვეყანაში არსებული ინფლაციის შესახებ მონაცემებსაც მოიცავს და აღნიშნულია, რომ იანვარში წლიური ინფლაცია 13,9%-იყო. აღსანიშნავია, რომ არსებული მონაცემებით, საქართველოში ინფლაცია ბოლო 10 წლის მაქსიმალურ ნიშნულზეა.