17 ივლისს, მსოფლიო Emoji-ის დღესთან დაკავშირებით, გუგლისა და ეფლის მიერ შექმნილმა არაკომერციულმა კომპანიამ Unicode Consortium, რომელიც emoji-ებისათვის კოდებსა და ნახაზებს ქმნის, დასამატებელ სტიკერთა ესკიზები გამოაქვეყნა.

ბოლო წლებში emoji-ები საკმაოდ მრავალფეროვანი გახდა, ახლა კი მეტად გენდერ-ინკლუზიური ვარიანტების ხილვაც შეგვეძლება, მათ შორის ტრანსგენდერ და არაბინარულ პირთა ფეხმძიმობისაც:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

ხელის ჩამორთმევისა და სხვა კონკრეტული ჟესტების შემთხვევაში, მრავალფეროვნება კანის ფერშიც შეიმჩნევა:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

ამავდროულად, სახის სტანდარტულ ესკიზებსაც ვხვდებით. მათ შორისაა დამდნარი სახე, რომელიც, ალბათ, თქვენთვისაც ძალიან ნაცნობ მდგომარეობას ასახავს:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

აქვე შეკავებული ცრემლებიც:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

ხელებიდან გამოჭყეტილი თვალი და მხედრული მისალმება:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

სტანდარტული მეფე-დედოფლის გარდა დაემატება გვირგვინის მატარებელი გენდერ-ნეიტრალური პიროვნებაც:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

ალალბედზე შერჩეული რენტგენის გამოსახულება, ტროლი და ID ბარათი:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

და ბოლოს, ჩიტის ბუდე, რომელშიც, წარმოდგენა არ გვაქვს, ვისი კვერცხი დაიდება:

ფოტო: Twitter: @Emojipedia

ამ და სხვა emoji-ების გამოსვლის ზუსტი თარიღი ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ მონახაზები ყოველ სექტემბერს დამტკიცებამდე ხმის მიცემის პროცესს გადის, შემდგომში კი მწარმოებლებზეა დამოკიდებული, გახდება თუ არა ისინი მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი და თუ გახდება, როდის.