შესწორება: მასალის თავდაპირველი სათაური იყო "საარსებო მინიმუმი შემცირდა — საქსტატის მონაცემებით, თვეში ადამიანს მინიმუმ 178 ლარი სჭირდება". გამომდინარე იქედან, რომ 178 ლარით განისაზღვრა საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი, სათაური დაკონკრეტდა.

მარტში საარსებო მინიმუმი შემცირდა და საშუალო მომხმარებლის არსებობისთვის საჭირო მინიმალური თანხის ოდენობა 178,1 ლარით განისაზღვრა — ეს 4,5 ლარით ნაკლებია გასული წლის შესაბამისი თვის მონაცემთან შედარებით. საარსებო მინიმუმის შესახებ განახლებული ინფორმაცია საქსტატმა გამოაქვეყნა. კვლევაში, ასევე, აღნიშნულია, რომ მარტში "შრომისუნარიანი მამაკაცის" საარსებო მინიმუმი 5,1 ლარით, 201 ლარამდე შემცირდა.

რაც შეეხება წინა თვესთან შედარებას, მარტში, მიმდინარე წლის თებერვალთან შედარებით, საარსებო მინიმუმი საშუალო მომხმარებლისთვის 3,4 ლარით, ხოლო "შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის" 3,8 ლარით გაიზარდა.

მინიმალური სასურსათო კალათა 40 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. საარსებო მინიმუმის ღირებულებაში სასურსათო ხარჯების წილი 70%-ით, ხოლო არასასურსათო ხარჯების წილი 30%-ით განისაზღვრება.

საქსტატი, 2004 წლიდან, საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით ანგარიშობს, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია "საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.


აღსანიშნავია, რომ მარტში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 18,2%-ით გაიზარდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში 151 ათასი ოჯახი შემწეობას იღებს. ბოლო მონაცემებით, მხოლოდ სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობამ 541 764 შეადგინა — ეს საქართველოს მოსახლეობის 14,5%-ია.