მას შემდეგ, რაც ალან ტურინგმა თავისი ნაშრომი, Computing Machinery and Intelligence, გამოაქვეყნა, კომპიუტერებმა დიდი გზა განვლეს.

ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ახალი ნაშრომი, სადაც ნათქვამია, რომ მეცნიერებმა შექმნეს კვანტური ტვინი და მას კომპიუტერული რევოლუციის მოხდენის პოტენციალი აქვს.

დღევანდელ ეპოქაში, სადაც კომპიუტერების შესაძლებლობები სულ უფრო იზრდება, ახლა თანამედროვე მანქანურ დასწავლას გამოცდილებიდან თავად სწავლა შეუძლია.

ამ "ინტელექტის" ფორმის მიღება ბევრ კომპიუტერს და კომპლექსურ მანქანურ დასწავლას მოითხოვს. თუმცა, თებერვლის დასაწყისში, ჟურნალ Nature Nanotechnology-ში გამოქვეყნებულ ნაშრომში მეცნიერები ახალ მეთოდს გვთავაზობენ და ინტეგრირებული ინტელექტის მქონე კომპიუტერის შექმნამ და ატომების კვანტური ფუნქციით სარგებლობამ, შესაძლოა, მალე კომპიუტერული რევოლუცია მოახდინოს.

რევოლუციური გამოთვლა

კვანტური ტვინი ნეირომორფული გამოთვლების მთავარი მაგალითია. გამოთვლის ეს ფორმა ადამიანის ტვინის ნერვულ სტრუქტურას არის მიმსგავსებული.

როგორც AI ინდუსტრიაში წინ გადადგმული ნაბიჯი, ნეირომორფული გამოთვლის შედეგად, მომავალში შეიძლება მივიღოთ რობოტები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს თავად მიიღებენ.

ალექსანდრ ხაჯეთურიანმა, კვლევის ავტორმა და რადბუდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ენერგორესურსების შემცირებისას პარალელურად, გამოთვლით მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილება დაისახა მიზნად.

ხაჯეთურიანი განმარტავს, რომ მათი იდეა "კვანტური ტვინის" შექმნის შესახებ, ემყარება კვანტური ნაწილაკების თვისებებს. მეცნიერის თქმით, ეს ხელოვნური ინტელექტის მომავალი იქნება.

კვანტური ტვინი

კვანტური ტვინი, ეს არის ტექნიკა, რომელიც ცდილობს მიბაძოს ადამიანის ტვინის შინაგან სტრუქტურას, მათ შორის სინაფსებსა და ნეირონებს.

ადამიანის ტვინი ფუნქციონირებისთვის ნეირონების საშუალებით გაგზავნილ სიგნალებს იყენებს. ამის მსგავსად, კვანტური ტვინი, გონების ბიოლოგიურ კონსტრუქციას და ამისთვის კობალტის ატომებს ზეგამტარ შავ ფოსფორის ზედაპირს იყენებს.

გამოყენებულ ატომებს აქვთ ისეთი კვანტური თვისებები, როგორიცაა, უნიკალური სპინი. მკვლევრებმა სცადეს გაეგოთ, შესაძლებელი იყო თუ არა ატომის სპინზე ინფორმაციის მოთავსება, რომელიც ნეირონების მსგავს სიგნალებს გააგზავნიდნენ.

მეცნიერების ჯგუფმა ეს შეძლო და მათ ბიოლოგიური ნეირონების ქცევის მოდელირება ატომების ქსელში ძაბვის გამოყენებით მოახერხეს. მეცნიერებმა შენიშნეს, რომ ატომებმა თვით ადაპტაციის დემონსტრირება მოახდინეს. ეს ყველაფერი კი, იმის საფუძველზე, რაც ახსოვდათ.

"ჩვენ გავოცდით, როდესაც კვლევისას სინაფსების ცვალებადობა შევნიშნეთ. მარტივად რომ ვთქვათ, მათ თავად ისწავლეს!" — ამბობს ხაჯეთურიანი.

ავტორები აღფრთოვანებას ვერ მალავენ, მაგრამ განმარტავენ, რომ არსებობს მრავალი უცნობი ფაქტორი, რომელშიც გარკვევა ჯერ კიდევ საჭიროა. უკვე ამის შემდეგ, მსგავსი სისტემების გამოყენება შეგვეძლება.