არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის განცხადებით, სამართალდამცავებს ძალადობაში მსჯავრდებული ყოფილი ქმრის მიმართ შემაკავებელი ორდერის გამოწერა არ სურდათ. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, ორდერი საბოლოოდ გამოწერეს, თუმცა ის ქუთაისის სასამართლომ გააუქმა. თუმცა სააპელაციომ ორდერი ძალაში დატოვა.

ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ყოფილი ცოლი მიმართ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისთვის მსჯავრდებულმა კაცმა სასჯელაღსრულების დაწესებულება პირობითი მსჯავრის საფუძველზე დატოვა. საფარში ამბობენ, რომ ამის შემდგომ კაცმა ყოფილ ცოლზე ფსიქოლოგიური ძალადობა განაგრძო, რაც გამოიხატებოდა მასთან არასასურველი კომუნიკაციის დამყარებაში, თვალთვალსა და ადევნებაში. ამის საფუძველზე ქალი შემაკავებელი ორდერის გამოწერას ითხოვდა.

საფარში აღნიშნავენ, რომ სამართალდამცავებს არ სურდათ ორდერის გამოწერა და აცხადებდნენ, რომ მხოლოდ გაფრთხილებას მისცემდნენ კაცს.

"ეს არის პოლიციის მხრიდან უმოქმედობის, უუნარობის ნათელი მაგალითი — კანონი არ ითვალისწინებს მოძალადის "გაფრთხილებას", კანონი იმპერატიულად ადგენს ძალადობრივი ფაქტების აღსაკვეთად დაუყოვნებლივ შემაკავებელი ორდერის გამოცემას მოძალადის მიმართ", – განმარტავს საფარის იურისტი, ელისო რუხაძე.

საბოლოოდ, ქალმა იურისტების დახმარებით ზემდგომ ორგანოებს მიმართა და შემაკავებელი ორდერი გამოწერეს. თუმცა, როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, ყოფილი ქმრის საჩივრის საფუძველზე ქუთაისის სასამართლომ ის გააუქმა. საფარაში მიაჩნიათ, რომ ეს უსაფუძვლო და უკანონო გადაწყვეტილება იყო.

გადაწვეტილება მათ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, რომელმაც გააუქმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და ძალაში დატოვა შემაკავებელი ორდერი.