აუდიტის განცხადებით, ქართული ჭიდაობის ფედერაციამ 2016 წლის დეკემბერში არჩატარებულ ვიქტორინაში გამარჯვებული მაყურებლისთვის საჩუქრად გადასაცემად 4 300 ლარის მობილური ტელეფონი შეისყიდა. აუდიტის დასკვნით, "მოცემული ხარჯვითი ოპერაცია შეიცავს ფიქტიური ოპერაციის ნიშნებს და ზრდის თაღლითობის რისკებს".

ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გელა ბერუაშვილია. ქართული ჭიდაობა 2018 წელს იუნესკოს მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში გაწევრიანდა. ქართული ჭიდაობა განსხვავდება საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციისგან.

აუდიტის სამსახურის ფინანსური შესაბამისობის ანგარიშში ნათქვამია, რომ მათი მტკიცებულებებით, არ დასტურდება ვიქტორინის ჩატარების ფაქტი. მათივე ინფორმაციით, არ არის განსაზღვრული ვიქტორინის თემატიკა და არ არის შემუშავებული მისი გამართვის და გამარჯვებულის გამოვლენის წესი. ხარჯებში ჩამოწერის აქტებით არ ხდება ვიქტორინაში გამარჯვებული პირების იდენტიფიცირება და შესაბამისად, არ დასტურდება მათზე ტელეფონის აპარატების გადაცემის ფაქტი.

სახელმწიფო აუდიტის განცხადებით, 2016 წლის დეკემბერში გაიმართა ღონისძიება "საქართველოს აბსოლუტური ღია ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში". სწორედ ამ ღონისძიების ფარგლებში, ვიქტორინაში გამარჯვებულ მაყურებელზე საჩუქრების გადაცემის მიზნით შეისყიდეს ტელეფონები.

აუდიტის ინფორმაციით, 2016 წლის ფალავნობაში ჩასატარებელი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით, სპორტის სამინისტროსა და ქართული ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, 5 დეკემბერს ფედერაციას ჩაერიცხა 22 300 ლარი. ანგარიშში ნათქვამია, რომ სამინისტროში 2016 წლის დეკემბერში წარდგენილი საავანსო ანგარიშის შესაბამისად, გრანტის თანხიდან 20 დეკემბერს შესყიდულია 4 300 ლარის ღირებულების 12 ცალი მობილური ტელეფონი.

ანგარიშში წერია ისიც, რომ ჩამოწერის აქტის შესაბამისად, 4 300 ლარის ღირებულების საჩუქრების გამარჯვებულ მაყურებელზე გადაცემას ხელმოწერებით ადასტურებს ფედერაციის გენერალური მდივანი, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. ფედერაციის გენერალური მდივნის და ვიცე-პრეზიდენტის წერილობითი განმარტებებით კი, აღნიშნულ ჩამოწერის აქტზე მათი ხელმოწერები არ არის.