განათლების სამინისტრომ უსაფრთხო სკოლის პროექტი წარადგინა, რომელიც მანდატურის სამსახურის გაძლიერებასა და უწყებებს შორის კოორდინირებულ მუშაობაზე ამახვილებს ყურადღებას.

მანდატურის სამსახურის რეფორმა

უსაფრთხო სკოლის პროექტის მიხედვით, სკოლებში თვისებრივად ახალი ტიპის მანდატურის სამსახური ყალიბდება, რომელიც უფრო მეტად ზრუნვასა და პრევენციაზე ორიენტირებული იქნება. განათლების სამინისტროს ცნობით, იზრდება მისი ხელმისაწვდომობა და ხარისხი, ძლიერდება მანდატურის სამსახურში არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები.

მრჩეველთა საბჭოები სკოლებში

პროექტში ნათქვამია, რომ შემუშავდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესი და პირობები. ეს არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს მანდატურის სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის კოორდინირებული თანამშრომლობის მექანიზმებს. თითოეულ სკოლაში შეიქმნება მრჩეველთა საბჭო, რომელსაც ექნება საკონსულტაციო და მაკონტროლებელი ფუნქცია.

კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფი

სამინისტროს ცნობით, კრიზისულ სიტუაციებზე დროული და ეფექტური რეაგირების მიზნით შეიქმნა კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფი, რომელიც გადაუდებელი შემთხვევის დროს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ადგილზევე ეცნობა არსებულ სიტუაციას და ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას.

"ასეთი მიდგომა მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბავშვებსა და მოზარდებში გრძელვადიანი ფსიქოლოგიური ტრავმის ჩამოყალიბებას", — ნათქვამია პროექტში.

ელექტრონული პროგრამა

განათლების სამინისტროში განაცხადეს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონული პროგრამის შესაქმნელად, რომელიც უზრუნველყოფს მშობლის, სკოლის ადმინისტრაციის, მანდატურისა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების მაღალ ჩართულობას სასკოლო პროცესში. უწყების ცნობით, პროგრამა მათ შესაძლებლობას მისცემს მოსწავლის შესახებ ელექტრონულ რეჟიმში მიიღონ ინფორმაცია.

სხვა ინიციატივები

განათლების მინისტრის, მიხეილ ბატიაშვილის თქმით, დაგეგმილია ახალი ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების გახსნა სამცხე-ჯავახეთსა და სამეგრელოში. დღეს საქართველოს მასშტაბით 8 ფსიქოლოგიური ცენტრი მუშაობს: თბილისში — 2, რუსთავში, თელავში, გორში, ფოთში, ქუთაისსა და ბათუმში.

"ასევე, შეიქმნება მანდატურის სამსახურის 8 რეგიონული ცენტრი. 2019-2020 წლებში მანდატურის სამსახური წარმოდგენილი იქნება დამატებით 260 საჯარო სკოლაში. შედეგად, მანდატური საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 85 პროცენტს მოემსახურება", — განაცხადა მინისტრმა.

მისივე თქმით, მანდატურთა მოტივაციის გაზრდის მიზნით მათი ანაზღაურება მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 200 ლარით გაიზარდა.

2021 წლის ბოლომდე პოლიციის აკადემიაში გადამზადდება 1300 მოქმედი მანდატური, რომელსაც არ გაუვლია შსს-სთან თანამშრომლობის საფუძველზე შექმნილი ახალი სასწავლო მოდული. ასევე, გაგრძელდება იმ საჯარო სკოლების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების გადამზადება, სადაც არ არის წარმოდგენილი საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური.

2019 წლის სექტემბრამდე უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ყველა პირი სრულად აღიჭურვება მეტალო-დეტექტორებით.

ასევე სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს ინტერნეტ-პორტალი www.befriend.mes.gov.ge, რომელიც მინისტრის თქმით, წლის განმავლობაში საბოლოო სახით მოდიფიცირდება. პორტალზე ფსიქოლოგის კონსულტაცია როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე, მობილური აპლიკაციის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი.