მოქალაქე ანა ფირცხალაშვილი კონსტიტუციური სარჩელით იმ წესს აპროტესტებს, რომლის მიხედვით, მომხმარებელს ელექტრომომარაგება შეუწყდება, თუ პირს დასუფთავების ან/და წყალმომარაგების მომსახურებების საფასური არ გადაუხდია. საქმის დასაშვებობაზე საკონსტიტუციო სასამართლო 27 აპრილს იმსჯელებს.

გასაჩივრებული წესით, ელექტროენერგია, დასუფთავების და წყალმომარაგების საფასურის გადაუხდელობის გამო ყოველგვარი გამონაკლისისა და დამცავი მექანიზმების გარეშე ითიშება.

არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) მიიჩნევს, რომ აღნიშნული წესი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-17 მუხლს, რომელიც ღირსების სტანდარტს ეხება. თავისი მოსაზრებები, სასამართლოს მეგობრის სტატუსით, ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს წარუდგინა.

EMC-ის აზრით, სახელმწიფო "ვალის ამოღებისთვის" იღებს ზომებს, ისეთი პირველადი რესურსის შეწყვეტით, როგორიც ელექტროენერგიაა, მაშინ, როცა პირს ამ უკანასკნელი მომსახურების საფასური გადახდილი აქვს.