ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი 2009 წლის შემდეგ უცვლელია. მოსახლეობის 54 პროცენტი ასეთად სამუშაო ადგილებს მიიჩნევს.

კითხვაზე, თქვენი და თქვენი ოჯახისთვის რომელი ეროვნული საკითხია ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოქალაქეებს სამი პასუხი უნდა გაეცათ. NDI-ის ცნობით, მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალი 2009 წლის შემდეგ არ შეცვლილა, თუმცა შეიცვალა ამ ჩამონათვალში საკითხების პრიორიტეტულობა.

მაგალითად, 2009 წელს მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების ექვეული, რიგითობის მიხედვით, ასე გამოიყურებოდა:

 1. სამუშაო ადგილები;
 2. ტერიტორიული მთლიანობა;
 3. სიღარიბე;
 4. ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება;
 5. პენსიები;
 6. ფასების ზრდა/ინფლაცია.

2018 წლის მნიშვნელოვანი საკითხების ექვსეული კი შემდეგნაირია:

 1. სამუშაო ადგილები;
 2. ფასების ზრდა/ინფლაცია;
 3. სიღარიბე;
 4. პენსიები;
 5. ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება;
 6. ტერიტორიული მთლიანობა.

ყველაზე ნაკლებპრიორიტეტულ საკითხებს შორისაა უმცირესობათა უფლებები და პატიმრების საკითხი. ციხეები/პატიმრები პრიორიტეტებს შორის ერთ პროცენტზე ნაკლებმა ადამიანმა დაასახელა, უმცირესობების უფლებები კი - ერთმა პროცენტმა.

პრიორიტეტული საკითხების სია და მათი პროცენტული მაჩვენებელი იხილეთ სლაიდზე:

მოსახლეობისთვის 2018 წლის მნიშვნელოვანი საკითხების სია და პროცენტული მაჩვენებელი.

ფოტო: NDI

UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით კვლევა NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველომ ჩაატარა. წარმომადგენლობითი შერჩევით (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) კვლევა 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარდა, პირისპირ ინტერვიუთი გამოიკითხა 2 298 ადამიანი (გამოპასუხება 48%). კვლევაში მონაწილე პირები შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით შეირჩნენ, ცდომილება კი - 1,9 პროცენტია.