თბილისის საქალაქო სასამართლომ, ტრანსგენდერი ქალის მიმართ, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენისათვის ბრალდებული დამნაშავედ სცნო და მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა.

სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გენდერული იდენტობის ნიშნით, შეუწყნარებლობის გამო ჩადენილი ცემისათვის, რასაც არ მოჰყოლია ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება, ავთანდილ გ.-ს 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა.

განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებისთანავე, ბრალდებული სასამართლო სხდომის დარბაზიდან აიყვანეს. მან სასამართლო პროცესზე აღიარა ჩადენილი დანაშაული.

სასამართლოს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამომდინარე, ბრალდებულსა და დაზარალებულს შორის კონფლიქტი, დაზარალებულის ლგბტ თემისადმი კუთვნილების გამო წარმოიშვა.

სასამართლომ მიიჩნია, რომ ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, ბრალდებულის მხრიდან ტრანსგენდერი ქალის ცემა, მიზნად ისახავდა დაზარალებულის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვას.

აღნიშნული დანაშაულის ჩადენისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, გათვალისწინებულია ჯარიმა ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ვადით 120 დან - 140 საათამდე, ანდა თავისუფლების აღკვეთა ვადით ერთ წლამდე.