ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობით, აკრედიტებული საექსპერტო კომპანიის დასკვნის მიხედვით, უნივერსიტეტის C კორპუსში სასწავლო-კვლევითი ან ნებისმიერი პროცესის წარმართვა საფრთხის შემცველია, შენობა არ აკმაყოფილებს სეისმომედეგი მშენებლობის მოთხოვნებს და მისი ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველია.

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახალი სასწავლო წლისთვის სრულად დახუროს C კორპუსი, რომელიც 2014 წელს დაარსდა და სადაც სერვისს ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის 180-მდე ბენეფიციარი იღებს.

აღნიშნულ ინფორმაციას განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი.

"ეს ინფორმაცია ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია. წლების განმავლობაში, ჩვენ ამ ინსტიტუტის შენებასა და განვითარებაში დიდი ადამიანური და ემოციური რესურსი ჩავდეთ. თუმცა ემოციების მიღმა, მაშინ როცა არჩევანი დგას ბავშვების უსაფრთხოებასა და მათთვის აუცილებელი სერვისების უწყვეტად მიწოდებას შორის, ჩვენგან რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი მოქმედება გახდა საჭირო. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან და შესაბამის ცენტრებთან, რომ მაქსიმალურად სწრაფად და ოპტიმალურად მოხერხდეს ჩვენი ინსტიტუტის ყველა ბენეფიციარისა და სპეციალისტის გადანაწილება ანალოგიური სერვისების მიმწოდებელ ცენტრებში", — აღნიშნულია განცხადებაში.

განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ C კორპუსის შესაძლო სარეაბილიტაციო გეგმის შესახებ საბოლოო მოკვლევა ამჟამადაც მიმდინარეობს.